• e irsaliye header 3

e-İrsaliye Nedir ?

E-irsaliye, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, 213 Sayılı VUK gereği bir irsaliyede yer alması gereken bilgileri barındıran, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

E-irsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olacaktır.

e-İrsaliye Kullanıcıları …

‣Uygulama e-Fatura uygulamasında olduğu gibi kapalı bir sistem olarak hayata geçecektir.

‣Bu kapsamda yalnızca uygulamaya dahil olanlar birbirlerine elektronik ortamda irsaliye düzenleyebileceklerdir.

‣Uygulama, zorunluluk esası olmadan, isteğe bağlı olarak bu sisteme geçilecektir.

e-İrsaliye Proje Aşamaları

‣Gerekli hazırlıklarını yapan mükelleflerimiz e-İrsaliye düzenlemeye başlayacaklardır.

‣Mükellefler Kolaysoft Portal üzerinden e-irsaliyelerini kolaylıkla hazırlayıp gönderebileceklerdir .

‣Gelen giden e-irsaliyeleri Kolaysoft Portal ile güvenle saklayacaklardır.

‣Teknik dokümanlar ile birlikte eş zamanlı olarak e-irsaliye kullanımına ilişkin şartlar ve gerekli hususların  belirtildiği tebliğ çalışması Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

e-İrsaliye’nin Güvenliği

‣e-İrsaliye , tıpkı e-fatura gibi kapalı, güvenli bir ağ yapısı (GİB sistemi) içerisinde ve uygulamaya kayıtlı kullanıcılar arasında iletilecektir.

‣İrsaliye düzenleyenin kimliği ve irsaliyenin değişmezliği tüzel kişi mükelleflerde mali mühürle, gerçek kişi mükelleflerde mali mühür veya nitelikli elektronik sertifika ile sağlanacaktır.

UBL (UnIversal BusIness Language) Standardı – Evrensel İş Dili

‣E-irsaliye UBL tabanlı bir uygulama olacaktır.

‣UBL 2.1 standardında irsaliye için, gerekli olan despatch advice (malların sevk edilmesi sırasında kullanılan belgeler) ve receipt advice (sevk irsaliyesinin alıcı tarafından teslim alındığını gösteren belge) belgeleri kullanılacaktır.

ReceIpt AdvIce

‣Receipt advice belgesi ile alıcılar, malı teslim aldıklarında satıcıya GİB sistemi üzerinden dönüş yapabileceklerdir.

‣Söz konusu belge ile, malın tamamı kabul ya da reddedilebilecek ya da,

‣Uygulamada karşılaşılan kısmi kabul, iade ya da hatadan kaynaklanan teslimat işlemlerindeki aksaklıklar bu şekilde satıcıya iletilebilecektir.