İş kanunları ışığında işyeri kayıt ve belgelerinin dijitalleşmesi
İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH SÜREÇLERİNDE BELGELENDİRME, İŞ KANUNLARI IŞIĞINDA
İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN DİJİTALLEŞMESİ, SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU
MEVZUATI UYGULAMALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER SEMİNERİ
13 Eylül 2019
Hilton İstanbul Bosphorus
(Harbiye – İstanbul)

—— PROGRAM ——

I. Oturum
13.30 – 14.00

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK’TE BELGELENDİRME VE ÖNEMİ
DOÇ. DR. RESUL KURT (RK DANIŞMANLIK VE CANKURT OSGB YÖNETİCİ ORTAĞI-CEO)
• İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları
• İş Hukukunda Özlük Dosyaları ve Belgelendirme
• KVK’nın İnsan Kaynakları Sistemine Etkisi
• Özlük Dosyası Ve Diğer Evrakların Elektronik Ortamda Tutulmasında
Dikkat Edilmesi Gerekenler

I. Oturum (Devam)
14.00 – 15.30

İŞ KANUNLARI IŞIĞINDA
İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN DİJİTALLEŞMESİ
KEZBAN BOZTÜRK (Kolaysoft Teknoloji A.Ş.İş Geliştirme Koordinatörü)
MEHMET UMUT GÖKBULUT (Kolaysoft Teknoloji A.Ş. Pazarlama Koordinatörü)
• İşçi-İşveren Anlaşmazlıklarında İspat Yükümlülüğü
• Özlük Dosyaları Ve Belgelendirmede Dijitalleşme
• Özlük Dosyası ve Diğer Evrakların Elektronik Ortamda Tutulmasında Yeni Metodlar
• SGK, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Görüşü
• Yargıtay Uygulaması Açısından İşyeri Kayıt ve Belgelerinin Dijitalleşmesi

———————-
15.30 – 16.00 Kahve Molası
———————-

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
ÖNEMLİ HUSUSLAR VE YARGITAY UYGULAMALARI
DOÇ. DR. RESUL KURT (RK DANIŞMANLIK VE CANKURT OSGB YÖNETİCİ ORTAĞI-CEO)
• İş Sözleşmesinin Feshi Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• İş Güvencesi Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• İş Güvencesinde Geçerli Nedenler ve Fesih Süreci
• Whatsapp Yazışmalarının Fesih Süreçlerine Etkisi
• Ücret Gizliliğini İhlal Fesih Nedeni Olabilir Mi?
• İşverenin Haklı Nedenle Feshinde Özellikli Durumlar ve Dikkat Edilecek Hususlar
• Arabulucu Kapsamında İşe İade Süreçleri
• Sosyal Güvenlik Ve İş Hukuku Mevzuatı Uygulamalarında Son Değişiklikler

Sorular ve Cevaplar
16.00 – 17.00

Kapanış
17.00

Lütfen Katılım Bilgilerinizi İletiniz: Sıla Gül OTTAN / 0543 592 5096 – e-Posta