+90 850 259 90 90

info@kolaysoft.com.tr

Bizi Takip Edin

e-Dönüşüm

e-Dönüşüm Nedir?

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeleri yansıtacak şekilde, kamu ve özel işletmeler tarafından yürütülen finansal süreçlerin kontrolü elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır. Sağlıktan bürokrasiye, ticaretten iletişime kadar pek çok sektörde büyük bir hızla yaşanan bu elektronikleşme / dijitalleşme sürecine basitçe
e-DÖNÜŞÜM denmektedir.

Elektronik dönüşüm (e-dönüşüm) olarak adlandırılan geçiş süreci, işletmelerin yürüttüğü neredeyse tüm prosedürlerin sorunsuza yakın bir şekilde uygulanmasını mümkün kılmaktadır. Öyle ki günümüz rekabet ortamında uygulama süreçlerinin kusursuzlaşması işletmeler için sadece bir artı olmaktan çıkıp ihtiyaç haline gelmiştir. Bunun sonucunda başlarda büyük işletmeler ile sınırlı olan e-dönüşüm artık küçük işletmeleri de içine alan, genel bir dönüşüm sürecini ifade etmektedir.

 

e-Dönüşümün ilk adımı olarak öncelikle bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaştırılması, online imza kullanımı, işlemlerin ortak bir ağ üzerinden gerçekleştirilmesi gibi temel gereksinimler yerine getirilmelidir. Ardından bunu bir kültür ve bir alışkanlık haline getirmek, dijital dünyanın güvenli bir alan olduğu algısını yaygınlaştırmak ve e-dönüşüme sürdürülebilir bir politika çerçevesinde yaklaşmak gerekir.

e-Dönüşüm Ürünlerimiz

e-Fatura

Devamlı duymaya başladığımız ve hayatımıza hızla giren bu uygulamayı en basit haliyle şöyle tanımlayabiliriz. E-fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki geçerliliğe sahip, göndericisinden alıcısına elektronik uygulamalar aracılığıyla saniyeler içerisinde ulaştırılan belge türüdür.

Bir de, GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı)’in e-fatura tanımına göz atalım; Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

e-İrsaliye

E-irsaliye, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, 213 Sayılı VUK gereği bir irsaliyede yer alması gereken bilgileri barındıran, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

E-irsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olacaktır.

e-İrsaliye

E-irsaliye, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, 213 Sayılı VUK gereği bir irsaliyede yer alması gereken bilgileri barındıran, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

E-irsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olacaktır.

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır. e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler e arşiv uygulamasından yararlanabilirler.

 •  Fatura basım gönderim masraflarının ortadan kalkması
 • Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile maliyetlerde azalma, belgelere hızlı ve kolay erişim
 • Elektronik denetim için uygunluk
 • Uluslararası standartlara uygun format
 • Kağıt tasarrufu ile çevrenin korunmasına katkı

 

e-Arşiv ve e-Faturayı birlikte kullarak şirketinizin tüm faturalarını elektronik ortamda düzenleyebilir, gönderebilir ve saklayabilirsiniz

e-Defter

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bildirmiş olduğu format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmak sızın kaydedilmesini sağlayan sistemdir.

 

 • Defter ve beratları tek bir tuşla hızlı ve güvenilir olarak oluşturulur.
 • Oluşturulan tüm defterler ve GİB imzalı beratlar sistem içerisinde hem veritabanında hem de yerel bir alanda saklanır.
 •  Defterleri zaman damgasıyla imzalayabilir, her yerden denetim sağlanabilir.

e-Defter

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bildirmiş olduğu format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmak sızın kaydedilmesini sağlayan sistemdir.

 

 • Defter ve beratları tek bir tuşla hızlı ve güvenilir olarak oluşturulur.
 • Oluşturulan tüm defterler ve GİB imzalı beratlar sistem içerisinde hem veritabanında hem de yerel bir alanda saklanır.
 •  Defterleri zaman damgasıyla imzalayabilir, her yerden denetim sağlanabilir.

e-SMM (Serbest Meslek Makbuzu)

Serbest meslek mensupları, mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için
e-ortamda belge düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir, e-ortamda muhafaza ederek,
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na e-ortamda, e-Serbest Meslek Makbuzu (eSMM) olarak raporlayabilmektedir.

e-SMM Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak e-ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamalar bütünüdür. e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) nedir? sorusuna verilebilecek kısa yanıt, e-SMM’nin yeni bir belge türü olmayıp, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip olmasıdır.

e-MM

e-MM, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt müstahsil makbuz ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Müstahsil makbuzu, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) standartlarında e-ortamda oluşturulması ve raporlaması ile; hem kağıt hem de e-ortamda muhafazası ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır diye açıklanabilir.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerle, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha müstahsil makbuzu tanzim ederek, nüshalardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye verirler, diğer nüshasını ise satıcı çiftçiye imzalatarak almaktadırlar. Müstahsil Makbuzunun, tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası, fatura yerine geçecek belge niteliğindedir.

e-MM

e-MM, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt müstahsil makbuz ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Müstahsil makbuzu, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) standartlarında e-ortamda oluşturulması ve raporlaması ile; hem kağıt hem de e-ortamda muhafazası ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır diye açıklanabilir.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerle, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha müstahsil makbuzu tanzim ederek, nüshalardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye verirler, diğer nüshasını ise satıcı çiftçiye imzalatarak almaktadırlar. Müstahsil Makbuzunun, tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası, fatura yerine geçecek belge niteliğindedir.

Esasında, isteyen her işletme e-fatura mükellefi olabilir. Gelir İdaresi başkanlığı E-Fatura kullanımında sektörel ve limitler bazında zorunluluklar getirmektedir. Daha öncesinde Hal Kayıt sistemine kayıtlı işletmeler, Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, Konaklama hizmeti veren işletmeler için zorunluluk getirildi. Ayrıca belirli limitler kapsamında e-ticaret, motorlu taşıt satıcıları ve gayrimenkul satıcıları için sektörel zorunluluklar getirildi.

Genel geçiş limitler bazında ise 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemleri için 5 milyon ₺, 2021 için 4 milyon ₺, 2022 ve sonrası hesap dönemleri için 3 milyon ₺ üzeri satış gelirine sahip olan mükelleflerin e-Faturaya geçişleri zorunlu hale geldi.

e-Fatura geçiş sürecinizi sizler için kolay hale getirdik,  KOLAY BAŞVURU  adresimizden hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Ekibimiz sizinle en kısa sürede iletişim sağlayacaktır.
e-İmza veya Mali mühürle yapılan aktivasyon sonrası aynı gün içerisinde e-Fatura kesmeye başlayabilirsiniz.
Kolaysoft e-Fatura uygulaması ile elektronik ortamda düzenlenen faturalarınızı Gelir İdaresi Daire Başkanlığı’na iletebilir, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edebilir, raporlayabilirsiniz.

Faturaları daha hızlı hazırlamanızı sağladığı için zamandan tasarruf edersiniz.Fatura iade ve iptal işlemlerini daha hızlı yapabilirsiniz.İşletmenizin maliyetini azaltır. Kağıt fatura bastırmanıza gerek kalmaz. Faturalarınızın kaybolma riskini ortadan kaldırır. Hem çevre dostu hemde tasarrufludur.

© Tüm Hakları Saklıdır | Kolaysoft Teknoloji A.Ş.